คลิป |ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฉก.นรสิงห์ จับผู้ต้องหา ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน 5 ราย

ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฉก.นรสิงห์ จับผู้ต้องหา ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน 5 ราย  ริมหาดเชียงราย  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////     
ภายใต้การอำนวยการของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา ออกตรวจตราตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
    2 มิ.ย. 63 เวลา 16.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย  (ศปก.จ.เชียงราย) ได้จัดชุดกำลังพลกลุ่มงานความมั่นคงปกครองจังหวัดเชียงราย -  กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย - สภ.แม่ยาว - กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ที่ 1 (ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฉก.นรสิงห์) โดยได้ออกตรวจสอบบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำกก ถนนบายพาส  (แม่ยาว-ดอยฮาง) หมู่ที่ 5 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
  พบกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 5 คน เป็นหญิง 1 คน ชาย 4 คน นั่งรวมกลุ่มล้อมวงดื่มเบียร์ บริเวณริมหาดทรายลำน้ำกก  ทราบชื่อผู้หาฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน  ภายหลังคือ
1. น.ส.ฝน ดามะนาว         อายุ 35 ปี  ที่อยู่ 711/18  ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2. นายมาโน มาเยอะ อายุ 32 ปี ที่อยู่ 614/5 ม.3  ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 3. นายวรยุทธ์  แสงวัฒนา อายุ 32 ปี ที่อยู่122 ม.14 ต.ป่าอ้อดอยชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4. นายจะส่อ จะก่อ อายุ 37 ปี ที่อยู่ 65 ม.12 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5. นายอรผล กุ๋ยแก้ว อายุ 29 ปี ที่อยู่ 27 ม.12  ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
พร้อมของกลาง ขวดเบียร์ยี่ห้อช้าง - ดื่มไปแล้ว จำนวน 9 ขวด และยังไม่ได้ดื่ม จำนวน 3  ขวด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาจำนวน 5 ราย ในข้อหา 1. กระทำการที่ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน และห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ณ สถานที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด
2. กระทำการที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 3/2563  เรื่องมาตรการเร่งด่วนในในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ในข้อที่ 1 ห้ามจัดกิจกรรมทุกประเภทและใช้สถานที่บริเวณหาดทรายตลอดแม่น้ำกก และลำน้ำสาขาทุกล้ำน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตลอดถึงสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะอันเป็นการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค  พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ยาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
//////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงราย
ข่าว - ต้อม-มหาสิงห์แม่คำ 
หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////////  รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น