คลิป | ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมโครงการและมอบรางวัลการจัดประกวดโคเนื้อสายพันธุ์ นทพ. ที่ จ.สงขลา

ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมโครงการและมอบรางวัลการจัดประกวดโคเนื้อสายพันธุ์ นทพ. ที่ จ.สงขลา
 
 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ บ้านพุทธนิมิต ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการประกวดโคเนื้อสายพันธุ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดสงขลา จำกัด พร้อมกันนี้ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่นำโคเนื้อเข้ามาประกวด จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ 
 ประเภทที่ 1 โคขุนเพศผู้ อายุมากกว่า 2 ปี 
 ประเภทที่ 2 โครุ่นเพศผู้ อายุน้อยกว่า 2 ปี 
 ประเภทที่ 3 โครุ่นเพศเมีย อายุน้อยกว่า 2 ปี 
 ประเภทที่ 4 โคหนุ่ม อายุมากกว่า 2 ปี 
 ประเภทที 5 โคสาว อายุมากกว่า 2 ปี 
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์น้ำเชื้อสายพันธุ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริมจากการที่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 สำหรับการจัดการประกวดโคในครั้งนี้ มีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า “ความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา”
     
           
ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น