คลิป | สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพให้คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพให้คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

    25 มิ.ย. 63 ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ที่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500 บาท และมอบถุงยังชีพให้คนตาบอดในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส  จำนวน 300 คน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพให้กับผู้แทนคนพิการทางการเห็น โดยมีนายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้
ทั้งนี้ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้จัดโครงการช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา คนพิการทางการเห็นในจังหวัดยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น กลุ่มที่หยุดประกอบกิจการทั้งเจ้าของกิจการและลูกจ้างที่หยุดกิจการชั่วคราว และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราว กลุ่มคนตาบอดที่แสดงความสามารถในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติจึงทำให้ขาดรายได้

นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมบริจาคสมทบทุนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นเจอรี่ เลขที่บัญชี 481-0-14002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ในชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย” และร่วมบริจาคเป็นสิ่งของมายังที่ 7/334 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่ 13 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
             
ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น