นราธิวาส-ก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 ทำกิจกรรม "จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน ป้องกัน COVD-19

นราธิวาส-ก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 ทำกิจกรรม "จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน ป้องกัน COVD-19 เราทำความดีด้วยหัวใจ" 
 
   ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10  (บ้านใหม่) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส นาย อัมรันท์  บากา  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานใน กิจกรรม "จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน ป้องกัน COVD-19 เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ หัวหน้าส่วนหน่วย ฉก.นย. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 200 คน ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หลังจากหยุดยาวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยกลุ่มมวลชนจิตอาสา ได้แบ่งหน้าที่มอบหมายงาน เช่น การกวาดถนน เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับสภาพแวดล้อมทำความสะอาด และ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของสาธารณสุข  เพื่อเตรียมการเปิดภาคการศึกษาหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ในวันที่ 1 ก.ค. ที่จะถึงนี้
 
 เพื่อให้หน่วยงานและจิตอาสาได้ทำงานจิตอาสาด้วยใจ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนให้มีความมั่นใจ สบายใจสะอาด ฉีดพ่นพื้นที่ให้ทั่วถึง ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมมือพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงกันในการนี้ ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) ขอชอบคุณอีกครั้ง ที่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ในกิจกรรม "จิตอาสทำความตี เพื่อแผ่นดิน ป้องกัน COVID-19 เราทำความดีด้วยหัวใจ"

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น