คลิป | PEA ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลสตูล ตามโครงการ PEA

PEA ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลสตูล ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   15 พ.ค. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำทีมโดยนายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) จ.ยะลา ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผอ.โรงพยาบาลสตูล โดยมีนายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล นางปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) จ.ยะลา นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสตูล คณะผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) จ.ยะลา กล่าวว่า โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล 77 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท โดยทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบตู้ PEA ปันสุข พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มตรา PEA จำนวน 40 แพ็ค มอบอุปกรณ์ชุดประดิษฐ์เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ระบบอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสตูลอีกด้วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุนจังหวัดสตูลผ่านวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 นี้ไปโดยเร็ว
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น