คลิป |ชาวไทยมุสลิม ต่างนำทองออกมาขาย หรือแลกเปลี่ยนทองเพื่อใช้ในวันเฉลิมฉลอง วันรายอ“อีฎิ้ลฟิตตรี”

นราธิวาส – ชาวไทยมุสลิม ต่างนำทองออกมาขาย หรือแลกเปลี่ยนทองเพื่อใช้ในวันเฉลิมฉลอง วันรายอ“อีฎิ้ลฟิตตรี”เป็นวันเฉลิมฉลองหลังเดือนรอมฎอน โดยจะซื้อเครื่องประดับทองคำ 

 วันนี้ 22 พ.ค. 63 บรรยากาศร้านทองในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส พี่น้องชาวไทยมุสลิม พบว่า ประชาชนได้ให้ความสนใจในการเลือกซื้อทองคึกคัก แต่ก็ยังน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ซึ่งทางร้านทองแต่ละร้านได้ใช้มาตรการต่างๆตามประกาศของจังหวัดเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสCOVID – 19 โดยประชาชนส่วนใหญ่ ต่างนำทองออกมาขาย หรือแลกเปลี่ยนทองลายใหม่ๆ ทั้งแหวน สร้อยคอ กำไลข้อมือ เป็นต้น เพื่อสวมใส่ในวันเฉลิมฉลองทำให้บรรดาร้านขายทองต่างๆต้องสั่งมาเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการ
นอกจากนั้นตามร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านเสื้อผ้า ผ้าโสร่ง รองเท้า เสื้อโตป หมวกกาปีเยาะ ซึงเป็นเครื่องแต่งกายแบบมุสลิม เพื่อใส่ไปละหมาดในวันฮารีรายออีดิลฟิตรีนี้ ก็มีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าของร้านค้าหลายแห่ง ให้ข้อมูลว่า ในปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคายางตกต่ำและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19  ทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงวัน สุดท้ายของเดือนรอมฏอน

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น