หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก ร่วมหัวหน้าส่วน จิตอาสาปลูกป่าแบบผสมผสาน

 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก ร่วมหัวหน้าส่วน จิตอาสาปลูกป่าแบบผสมผสาน และสร้างฝายเกเบี้ยน
   
 เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา “ นายสราวุธ อุเทนรัตน์ หน.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก พร้อมด้วย นายสมภาษณ์ ดาวเด่น นายก อบต.ท่าก๊อ ประธานสภาฯ  สาธารณสุข อ.แม่สรวย และราษฎรบ้านป่าลัน ม.3 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ได้ร่วมกันปลูกป่าแบบผสมผสาน โดยหน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก และราษฎร ได้จัดหากล้าไม้ปลูก เพื่อเป็นแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ วัดพระธาตุชัยมงคล ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมกันนี้ หน.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก พร้อมด้วย จนท. ผู้นำชุมชน จิตอาสาควบคุมไฟป่าบ้านห้วยม่วง ร่วมสร้างฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมปูนซีเมนต์ แห่งที่ 1/30 ในพื้นที่บ้านห้วยม่วง หมู่ 10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี นายธนาวุฒิ บัวงาม เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการสร้างฝาย
** สุวิมล หกเมฆ รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น