กิ่งกาชาดแม่สาย แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – กำนันผู้ใหญ่บ้าน

กิ่งกาชาดแม่สาย แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – กำนันผู้ใหญ่บ้าน
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดแม่สาย พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดแม่สาย ได้รับมอบหน้ากากอนามัยที่ตัดเย็บเสร็จเป็นจำนวน 3,050 ชิ้น ตามที่ได้รับการประสานงานขอความร่วมมือจาก  นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงราย โดยตั้งวันที่ 27-30 เม.ย. 63 ให้กิ่งกาชาดทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย เดินทางไปรับผ้ามัสลินที่มีตราสัญญาณลักษณ์สภากาชาดไทย และดำเนินการให้ช่างตัดเย็บทำหน้ากากอนามันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ค.63 ส่วนด้านกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย จะได้แจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแจกจ่ายให้ประชาชนในเขต อ.แม่สาย ในวันศุกร์ ที่ 22 พ.ค.63 ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์   /////////  รายงาน  ///////////////

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น