อบต.ไสไทยร่วมกับ สส.อ.เมืองกระบี่การเดินรณรงค์กำจัดยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลไสไทย จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยการเดินรณรงค์และกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ตำบลไสไทย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้าร้านอาหารน้องโจ๊ก ถนนสายหมู่บ้านริมชล หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมือ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมป้องกันและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีนายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารสวนตำบลไสไทย นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดอบต. นายณัฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รพ.สต.บ้านไสไทย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลไสไทยและกลุ่มมวลชน เข้าร่วม
นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 8,756 ราย เสียชีวิต 6 ราย พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 40 ราย และมีแนวโน้มการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยการใช้จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
และเดินรณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้และร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โดยการช่วยกันค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน-เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ-เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เก็บน้ำ-ปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทย ปลอดภัยจากโรคติดต่อนำโดยยุงลายตลอดไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น