คลิป |ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ยื่นหนังสือขอความยุติธรรม

ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ยื่นหนังสือขอความยุติธรรม ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ให้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาระพิเศษในวันที่ 3 เม.ย.63 นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอวาระขอบรรจุข้าราชการเพิ่มเติม ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่ง เช่น พยาบาล ที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ และนักวิชาการสาธารณสุข หรือหมออนามัย ที่ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย ในการควบคุมโรคตามต่างจังหวัดและพื้นที่ชนบท และเป็นกำลังสำคัญในการทำระบบกักตัวโดยรัฐ หรือ State Quarantine นอกจากนี้จะมีการเสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักมาก เปรียบเมือนทหารในสงคราม แต่ไม่มีสวัสดิการคุ้มครองตัวเองที่ดีพอ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลูกจ้างสาธารณสุข เล่าผู้สื่อข่าวว่า ขอวิงวอน กระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุลูกจ้างประจำ ต่อสู้ 16 ปี เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปัญหาหลักๆ ค่าเสี่ยงภัยได้แค่ ปี 2547 หลังจากนั้นไม่ได้เลย ส่วนเงิน ฉ.11 ก็ไม่ได้ ซึ่งเป็นเงินพิเศษที่รัฐบาลให้เดือนละ 2,000 บาท แต่ละที่ได้ 1,500 บาท อยู่แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาสิทธิรักษาพยาบาล เบิกได้แค่ตัว เราเท่านั้น คนในครอบครัวไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ตอนนี้ ลูกจ้างชั่วคราวสาธารณสุข ทั้ง 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส ขอวิงวอนกระทรวงสาธารณสุขบรรจุลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้า อีกด้วย

  ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนออนุมัติบรรจุเป็นข้าราชการ ยังลงไม่ทั่วถึง ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื่อ โควิด-19 สำหรับลูกจ้าวชั่วคราววิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ขับรถ ช่าง หรือด้านอื่นๆ หมดขวัญกำลังใจให้มองลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ บางคน ทำงานมากกว่า 10 ปี ประสบการณ์ทำงานเยอะแต่ไม่บรรจุราชการ ขอความเห็นใจให้กับลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการดูแลทั่วถึงและให้ทบทวนอนุมัติลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลบรรจุเป็นลูกจ้างประจำทุกคนจะได้มีขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เกษียณอายุราชการจะได้ภาคภูมิใจว่าเป็น บุคลากรการแพทย์

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น