แม่สายประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ กว่า 600 ไร่

 แม่สายประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ กว่า 600 ไร่ 
///////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานวาระการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขการบุกรุกครอบครองเข้าอยู่อาศัยใช้ที่ดินราชพัสดุ ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย  
พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ของพื้นที่แผนผังการใช้พื้นที่ราชพัสดุ แปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชร.1154  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 637-0-34.5 ไร่ 
แปลงที่ 1 หมายเลขทะเบียน ชร.48  เนื้อที่ประมาณ 48-222 ไร่ 
ที่ว่าการอำเภอแม่สาย – สำนักงานสรรพสามิตรเชียงราย พื้นที่แม่สาย – ศูนย์ กศน.อำเภอแม่สาย – สนามกีฬาอำเภอแม่สาย – เนื้อที่ประมาณ 48-2-21.40 ไร่ – สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย – สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย – สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สาย – วัดพรหมวิหาร เนื้อที่ประมาณ 23-2-35 ไร่ 
แปลงที่ 2 แปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชร.44  เนื้อที่ประมาณ 90-352 ไร่ 
โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ศาสตร์ – เนื้อที่ประมาณ 40-1-15.4 ไร่ – โรงพยาบาลแม่สาย เนื้อที่ประมาณ 23-2-35 ไร่  
แปลงที่ 3 แปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชร.351  เนื้อที่ประมาณ 9-0-43 ไร่ ได้แก่
บ้านพักข้าราชการตำรวจ – ลานฝึกยุวรรณ – สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สาย
แปลงที่ 4 แปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชร.1001 โรงเรียนบ้านเวียงพานคำ  เนื้อที่ประมาณ 9-0-43 ไร่  
แปลงที่ 5 แปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชร.1471  เนื้อที่ประมาณ  พื้นที่ของคูเมือง – กำแพงเมืองโบราณเวียงพางคำ
แปลงที่ 6 แปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชร.1154 สำนักสงฆ์บ้านดอนงาม เนื้อที่ประมาณ 6-3-89  ไร่  - และในพื้นที่ประชาชนเข้าไปบุกรุกครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ในเขต  ม.2 บ.ดอยงาม  ม.3 บ.เวียงพาน  ม.10 บ.ผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ซึ่งเดิมพื้นดังกล่าวทั้งหมดเป็นพื้นใช้ของทางราชของ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย และแต่ละหน่วยงานส่วนราชต่างๆทำเรื่องขอใช้พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการต่างๆ ดังกล่าวมาเบื้องต้น ต่อมาประชาชนในเขต อ.แม่สาย ได้เพิ่มประชากรมากขึ้น และมีกลุ่มชนชาติพันธ์เข้ามาอยู่อาศัย จึงมีการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ – ขายต่อกันมาเป็นทอดๆ – และนายทุนชื้อต่อเพื่อเกรงกำไร หรือจัดแบ่งล็อคขายเป็นล่ำเป็นสัน – หรือมีการขายสิทธ์ซ้ำซ้อนที่เกิดปัญหามาแล้วหลายครั้ง  โดยเข้าไปบุกรุกที่ดินราชพัสดุอาศัยอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าผู้เข้าไปอยู่อาศัยทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฏหมายกับทางภาครัฐปัญหาเล่านี้จะหมดไป ล่าสุดได้มีคำสั่งจากกรมการปกครอง ให้อำเภอแม่สายตรวจสอบที่ดินราชพัสดุทั้งหมด และหาขอสรุปส่งให้กรมการปกครองในปลายสัปดาห์หน้า – ซึ่งต้องดำเนินหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่มีหนังสือสั่งการลงมา พร้อมตั้งชุดคณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบตามข้อเท็จจริง โดยจะจัดทำแผนผังพื้นที่บ้างส่วนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของหน่วยงายของส่วนราชในอนาคตต่อไป ความคืบหน้าทางทีมข่าวจะได้เจาะลึกลงพื้นการบุกรุกที่ดินราชพัสดุมานำเสนอกันต่อไป
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์    /////////////  รายงาน  /////////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น