คลิป |จับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน กลางทะเล 50,000 ลิตร

ศรชล.ภาค 1 ประสานหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 จับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน กลางทะเลจันทบุรี

เมื่อ 27 พ.ค.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ประสาน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) สั่งการหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) จัดเรือ ต.266 และเรือ ต.83 จับกุมเรือบรรทุกน้ำมันชื่อเรือ เจ.เอ็ม.พี.85 ซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลผิดกฎหมายจำนวน 50,000 ลิตร บริเวณปากน้ำแขมหนู จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) ได้สั่งการให้ พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 1 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน ร่วมกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี /ผอ.ศรชล.จังหวัดจันทบุรี  พลเรือตรี พินิจ ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานประมง สรรพสามิตในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

    การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ ศรชล.ภาค 1 และหน่วยงานต่างๆ โดยการประสานงานด้านการข่าว จนกระทั่งเมื่อ วันพุธที่ 27 พ.ค.63 เวลา 23.30 น. กปช.จต. โดยหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) ได้จัดเรือ ต.266 และ ต.83 เข้าตรวจค้นและทำการจับกุมเรือต้องสงสัย บริเวณปากน้ำแขมหนู ระยะห่างจากฝั่งประมาณ 4 ไมล์ทะเล สามารถปฏิบัติการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน อักษรข้างเรือ เจ.เอ็ม.พี.85 ตรวจพบลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 4 คน ซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลในระวาง จำนวน 50,000 ลิตร จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต จึงได้ควบคุมเรือดังกล่าวพร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน ให้จอดเรือที่ปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น