About

Header Ads

มอบข้าวสาร 3 ตันแก่ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ

สตูล มอบข้าวสาร  3 ตันแก่ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ ตามโครงการ ข้าวชาวดอย ชาวนา แลกปลาชาวเล
          วันนี้ 11 พ.ค. 63 จังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือที่ 3 จัดโครงการ "ข้าวชาวดอย ชาวนาแลกปลาชาวเล" ซึ่งเป็นโครงการจากมูลนิธิชุมชนไท ที่รวบรวมข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวเลในสถานการณ์ COVID-19 โดยมีนาวาโทรุ่งเรือง มาสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 เป็นประธานการส่งมอบข้าวสาร จำนวน 3  ตัน แก่ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  พร้อมด้วย นาวาตรีปรัชญ์  ขำเจริญ หัวหน้าสถานีเรือละงู/รองผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะ ,นายจรัส บำรุงเสนา ปชส.สตูล นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พมจ.สตูล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบข้าวสาร
            ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ให้การสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 6.5 ตัน แก่มูลนิธิชุมชนไท (จังหวัดภูเก็ต) เพื่อส่งมอบต่อชุมชนชาวเลในพื้นที่อันดามัน ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ COVID-19 ตามโครงการ "ข้าวชาวดอย ชาวนา แลกปลาชาวเล" มูลนิธิชุมชนไท จึงได้ดำเนินการประสานขอความอนุเคราะห์ทัพเรือภาคที่ 3 สนับสนุนการขนส่งข้าวสารจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ตัน ให้กับชุมชนชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล และได้ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 3.5 ตัน ให้กับชาวเล 5 ชุมชน ในจังหวัดภูเก็ตแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น