กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตมอบสิ่งของ ชุดที่ 2

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตมอบสิ่งของ ชุดที่ 2 ให้ชาวหนองคายมีกำลังใจสู้ภัยโควิด-19
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รับมอบสิ่งของจาก กฟผ. เพื่อมอบให้ชาวจังหวัดหนองคายมีกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมีนายประสิทธิ์   อุปชิตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 นายวรวิทย์  สิทธิศาสตร์  ตัวแทนสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองคาย  เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) เป็นผู้ส่งมอบ  ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  บริเวณจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 สิ่งของที่ กฟผ. มอบให้ชาวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2  ประกอบด้วยมอบหน้ากากอนามัยนาโนชิงค์  จำนวน 200 ชิ้น  ถุงยังชีพ จำนวน 100  ชุด เพื่อมอบให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย  และผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย และในภาคบ่าย  กฟผ. ได้มอบ เจลอนามัยขนาด 450 มิลลิลิตร  จำนวน 150 ขวด พร้อมที่กดเจลอนามัยแบบเหยียบ จำนวน  8  ชุด  ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหนองคาย ทั้งนี้ สิ่งของทั้งหมดได้เดินทางจากสำนักงานกลาง กฟผ. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยนายไพฑูรย์  ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.) สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ร่วมปล่อยขบวนรถนำสิ่งของทั้งหมดไปมอบ
นายไพฑูรย์  ตั้งจิตร่วมบุญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ (ชธค.)  กล่าวว่า จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ที่ กฟผ. มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองคาย  เพื่อรับและส่งกระแสไฟฟ้าจากประเทศ สปป.ลาว เป็นจังหวัด ที่ กฟผ. ได้ประสานงานด้านการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้ากับประเทศ สปป.ลาว เป็นประจำ และ กฟผ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานในจังหวัดหนองคายตลอดมา และเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2563 กฟผ. ได้มอบถุงยังชีพไปแล้ว จำนวน 300 ถุง  เจลแอลกอฮอล์ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 250 ขวด เจลแอลกอฮอล์ขนาด 120 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด เจลแอลกอฮอล์ขนาด 5,000  มิลลิลิตร จำนวน จำนวน 9 แกนลอน  และ เครื่องกดเจลแบบเหยียบ จำนวน 13 เครื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวิกฤต COVID-19 ทั้งการดูแลด้านการผลิตไฟฟ้าให้มีความมั่นคง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ระดมวิศวกร ทีมช่าง กฟผ. จากทั่วประเทศ ผลิตสิ่งประดิษฐ์มอบให้กับโรงพยาบาล ทั้งตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และเมื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 แล้ว ยังสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจได้อีกด้วย  กฟผ. ได้ ผลิตเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. แจกจ่ายให้ประชาชนฟรี ร่วมกับวัดแจกข้าวกล้องไข่เจียวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพราะ กฟผ. เชื่อมั่นเสมอว่าหากคนไทยร่วมมือกัน เราทุกคนจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น