คลิป |เกษตรจังหวัดกระบี่สานโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กิน “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”

เกษตรจังหวัดกระบี่มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กิน “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”
วันนี้ 7 พ.ค. 2563
เกษตรจังหวัดกระบี่
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้และสารสนเทศปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสนับสนุนโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กิน “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ 'นาย สุทีป สุธาประดิษฐ์ กษ.กบ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักนำร่องทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 1,600 ครัวเรือน
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดโครงการ“เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครัวเรือน ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน และเกิดความรักสามัคคีในหมู่บ้านชุมชน มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดกระบี่ ที่ต้องการให้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในทุกช่องทางที่สามารถทำได้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายมาตรการด้วยกัน ทำให้รัฐบาลต้องหาวิธีการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ได้มีประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน ยับยั้งการระบาดไว้หลายมาตรการ ทำให้ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบ มีความเดือดร้อนมากบ้างน้อยบ้าง การจัดทำโครงการหมู่บ้านมีรักปลูกผักไว้กิน เป็นโครงการที่จะช่วยลดผลกระทบความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่ ได้มีแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และเหลือแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้จัดโครงการ “เกษตรกระบี่ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”โดยมีเป้าหมายหมู่บ้านนำร่อง อำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและงบประมาณในการดำเนินงานโครงการผักจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 17,900 บาท สำหรับจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 900 ซอง บริษัท อีจีเฟรช ฟาร์ม จำกัด ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 500 ชุดๆ ละ 5 ชนิด บริษัท เอสเค ไทย อะกรีคัลเจอร์ จำกัด เมล็ดพันธุ์ตราแพะทอง จำนวน 1,000 ซอง บริษัท ซีดส์ เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมล็ดพันธุ์ตราใบคู่ จำนวน 290 ซอง บริษัท เบญจมิตร เอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จำกัด เมล็ดพันธุ์ตราตองสาม จำนวน 600 ซอง...
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง.และทีมข่าวกระแสใต้- รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น