คลิป |สตูล จัดการแถลงข่าว "ทิศทางการท่องเที่ยวสตูลหลังวิกฤตโควิด-19"

สตูล จัดการแถลงข่าว "ทิศทางการท่องเที่ยวสตูลหลังวิกฤตโควิด-19" สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
         วันนี้ 20 พ.ค. 63  จังหวัดสตูล โดยสภาท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดการแถลงข่าว "ทิศทางการท่องเที่ยวสตูลหลังวิกฤตโควิด-19" โดยมี นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ,นายอาเล็น ระสุโส๊ะ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ,นายเจตกร หวันสู ประธานสภาท่องเที่ยว อบจ.สตูล ,นายดีนัน พัทลุง ประธานกลุ่ม Reef Guardian และนายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้ารับฟัง ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล
         นายเจตกร หวันสู ประธานสภาท่องเที่ยว อบจ.สตูล กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดสตูลไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นจังหวัดสตูล โดยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้องงดรับนักท่องเที่ยวเข้ามา ทางสภาท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้มีการประชุมและจัดแถลงข่าว "ทิศทางการท่องเที่ยวสตูลหลังวิกฤตโควิด-19" ในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล หลังผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดสตูลได้เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทย ในมิติ “เพื่อสตูล ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยจะตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์หลังวิกฤตโควิด-19 
          นายอาเล็น ระสุโส๊ะ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล กล่าวในประเด็นเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ภาคเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดสตูลมีความมั่นใจในการปลอดโรคและปลอดภัย  นายดีนัน พัทลุง ประธานกลุ่ม Reef Guardian กล่าวว่าในนามตัวแทนมัคคุเทศก์และทีมอนุรักษ์อาหารทะเล ขณะนี้ได้มีเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลทั้งด้านสถานที่ และด้านบุคคลากรซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายในเรื่องความรู้ และวางมาตรการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในส่วนพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลมายาวนานนั้น การเปิดใหม่ในครั้งนี้จะเป็นมิติที่นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสตูลอย่างแน่นอน
และทางด้านนายจรัส บำรุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 ว่าจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่หลายคนอยากจะมาด้วยเหตุผลด้านความเสี่ยงโรคน้อย มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก ทั้งนี้จังหวัดสตูลได้เตรียมรับมือโดยมีมาตรการเข้มข้นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีการตั้งรับที่ดี มีมาตรการที่ปลอดภัยสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลหลังจากเปิดการท่องเที่ยว
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น