About

Header Ads

อบต.ไสไทย จ.กระบี่นำถุงยังชีพไปส่งมอบให้แก่ ปชช. ผู้ได้รับผลกระทบจาก (COVID-19)


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในการบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 20 เมษายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตบลไสไทย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในการบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วย นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัด ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ มีพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-----------------------------------------------
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้ไม่มีอาชีพ และเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและในวันนี้ใด้ดำเนินการบรรจุสิ่งของต่างๆ ลงในถุงยังชีพให้เรียบร้อยครบถ้วน ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป และในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ในเวลา 09.00น. จะจัดขบวนคาราวาน ในการนำถุงยังชีพไปส่งมอบให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลไสไทย ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 3,721 ชุด โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวาน ซึ่งประชาชนที่จะได้รับถุงยังชีพ คือประชาชนที่มีทะเบียนบ้าน หรือ มีครัวเรือนที่พักอาศัยในพื้นที่ตำบลไสไทยและได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ยื่นลงทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือและทางองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้มีการตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น