About

Header Ads

คลิป |อบต.ไสไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ร่วมกับฝ่ายปกครอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย  จัดกิจกรรมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)
 วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ร่วมกับฝ่ายปกครอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย  จัดกิจกรรมณรงค์ประชาสัมพันธ์ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)  โดยมีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน มีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง  รองปลัดอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย ประธาน   อสม.ตำบลไสไทย พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า  เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปแล้ว  จำนวน 11,049 ชิ้น มอบให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลไสไทย  และขณะนี้ได้เร่งดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม อีกจำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทยได้อย่างทั่วถึง
และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทย ถึงอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยจึงร่วมกับฝ่ายปกครอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย  จัดกิจกรรมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีรถแห่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อไวรัส (COVID-19)  และรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  ในพื้นที่ตำบลไสไทย ทั้ง 7 หมู่บ้าน  ทั้งนี้     ได้ขอความร่วมมือ ให้พี่น้องประชาชนในตำบลไสไทย สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่ออกไปในที่ชุมชน และเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆแล้วควรล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อยๆ โดยไวรัส COVID 19  สามารถป้องกันได้ กินร้อน ช้อนคนละคัน ใช้แก้วคนละใบ และหากกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเพื่อสังเกตอาการไข้ 14 วัน ควรอยู่ห่างกันประมาณ 2 เมตร  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  อย่าลืม  กินร้อน ช้อนคนละคัน ล้างมือทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงไปในที่แออัด และทำความสะอาดบ้านด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ  ไวรัส COVID-19 สามารถป้องกันได้ หากทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น