คลิป |รพ.กระบี่ เปิดศูนย์ตรวจเชื้อ COVID-19 ทราบผลการตรวจ ภายใน 4 ชั่วโมง

รพ.กระบี่ เปิดศูนย์ตรวจเชื้อ COVID-19  ทราบผลการตรวจ ภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยังคงที่ 19 ราย รักษาหายแล้ว 12 ราย
วันที่ 29 เม.ย. 63  ที่ ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการแพทย์ ศูนย์ตรวจเชื้อ COVID-19 โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิด  
สำหรับศูนย์ตรวจเชื้อ COVID-19 ของ รพ.กระบี่  ทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ได้ผ่านการทดสอบความชํานาญทางห้องปฏิบัติการด้านการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี Real Time RT-PCR และผ่านการประเมิน ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับศูนย์ตรวจเชื้อ COVID-19 ของโรงพยาบาลกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นเงินจำนวน 4,900,000 บาท และทางโรงพยาบาลกระบี่ สมทบอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยห้องแล็บ และเครื่องตรวจเชื้อพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด 19 ได้วันละประมาณ 120 ตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาให้กับจังหวัดกระบี่ที่ไม่มีเครื่องตรวจหาเชื้อเป็นของตนเอง จะต้องส่งการตรวจหาเชื้อที่จังหวัดอื่นทำให้เกิดความล่าช้า  ห้องแล็บและเครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าว นอกจากจะสามารถตรวจเชื้อ โควิด 19  แล้ว ยังสามารถใช้ในการตรวจคัดกรอง วิเคราะห์โรค อื่น ๆ เช่น การตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูก , การตรวจหาเชื้อวัณโรค , โรคเอดส์ , โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
ด้าน นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.โรงพยาบาลกระบี่  กล่าวว่า  การสร้างห้องปฏิบัติการอณูวิทยาทางการแพทย์ ด้วยห้องปฏิบัติการทางอณูวิทยาทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีการสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด อาชีพเสี่ยง กลุ่มผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง กลุ่มประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ต่างจังหวัด 
สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางเทคนิค โดยวิธี real - time PCR และทราบผลการตรวจ ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที และหลังจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ห้องปฏิบัติการดังกล่าว สามารถใช้เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไข้เลือดออก เชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธ์ และตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคดื้อยา เป็นต้น 
  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การควบคุมการแพร่ระบาดของโวรัสโคโรนา เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ และเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน  ซึ่งห้องปฏิบัติการทางอณูวิทยาทางการแพทย์จะสามารถทำให้ทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ทีมเครือข่ายควบคุมโรคสามารถลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว และไม่แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ศูนย์ตรวจเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะมีประโยชน์ในการตรวจค้นหาและช่วยในการรักษาโรคในจังหวัดกระบี่ได้รวดเร็วขึ้น
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกระบี่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยังอยู่ที่ 19 ราย โดยมีผู้รักษาหายแล้ว 12 ราย ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 7 ราย   และ 1 ราย ที่แพทย์ให้กลับบ้านได้ เป็นหญิงไทยอายุ 28 ปี จากพื้นที่อำเภอปลายพระยา  ส่วนยอดผู้เข้าเกณฑ์สังเกตุอาการ ยอดรวม 1,026 ราย เพิ่มรายใหม่ 112 ราย  รอผลตรวจจำนวน 206 ราย ซึ่งทั้งสองยอดมาจากปฏิบัติการเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยไร้อาการ Active Case Finding ที่้เกาะพีพี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กระบี่ คาดว่า จะทราบผลในวันหรือสองวันนี้
กระบี่ สิทธิชัย  สิขวัตร
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น