ปกครอง - ปภ.จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางกลับมาจาก ประเทศ สปป.ลาว

ปกครอง - ปภ. จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางกลับมาจาก ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 60 คน
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 22 เม.ย. 63 เวลา 14:00 น. นายวีระพัฒน์  อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองคาย ออกตรวจเยี่ยมสถานที่ และสังเกตอาการของคนไทยกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจาก ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 60 คน  ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Co-vid19 ก่อนกลับไปสู่ครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการกักกันตัว เป็นเวลา14 วัน ณ โรงแรมรอยัลจอมมณี  โดยมีมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมเป็นผู้บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่ได้มาตรฐานในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Co-vid -19
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  /////////  รายงาน  /////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น