About

Header Ads

คลิป |ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมคณะออกตรวจการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมคณะออกตรวจการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับต้องศึกษาการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ น.อ.วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ออกตรวจตราการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลังเวลา 22.00 น. โดยบรรยากาศเคอร์ฟิวในจังหวัดนราธิวาส พบว่า บนท้องถนนไม่มีรถสัญจรไปมา ทำให้บรรยากาศเงียบสงบไปถนัดตา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้ออกตรวจตราจุดตรวจในเขตอำเภอเมือง จำนวน 2 จุด จุดแรกที่บริเวณหน้าเขื่อนท่าพระยาสาย และจุดที่ 2 บริเวณใกล้แยกปลักปลา ตรงข้ามปั๊ม ปตท. ซึ่งได้ให้กำลังใจและมอบของให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดตรวจด่านบ้านบาตู อำเภอบาเจาะ โดยได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของ และยังได้สอบถามข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรค ในการซักประวัติผู้ที่เดินทางผ่านจุดตรวจ พร้อมยัำให้มีการซักประวัติอย่างละเอียด 
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในการตรวจตราการปฏิบัติ ในพื้นที่ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ทำหน้าที่อย่างเสียสละ อดทน ซึ่งด่านตรวจมีความสำคัญ โดยเฉพาะด่านบ้านบาตู รอยต่อระหว่างจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี ที่ในช่วงเวลากลางวันจะมีรถผ่านเข้าออกมาก ขอให้กำกับดูแลห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 โดยไม่ให้มีการสัญจรเพื่อมาปฏิสัมพันธ์กัน ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และต้องศึกษา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 เพิ่มเติมให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน โดยขอให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อดทน และปลอดภัย 
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสมีการจับกุม บังคับใช้กฎหมาย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 10 เมษายน 2563 ซึ่งมีการจับกุม 19 ราย ตักเตือน 3 ราย รวม 22 ราย โดยดำเนินคดี 19 ราย ซึ่งศาลพิพากษาผู้กระทำผิด จำคุก 1 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น