About

Header Ads

คลิป |บุรีรัมย์คุมเข้มหลังประกาศเคอร์ฟิว

บุรีรัมย์ เคอร์ฟิวเข้ม ทุกหน่วยตระเวนใครฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมาย

      ผู้ช่วย ผบ.ตร.คุมเอง เคอร์ฟิววันแรก สั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มข้นกับการประกาศเคอร์ฟิว เน้นย้ำปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับวิเคราะห์ให้เป็นถ้าประชาชนมีความจำเป็นต้องเห็นใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากใครฝ่าฝืนแบบไม่มีเหตุผลให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด

      วันที่ 3 เม.ย.63 ที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป7)เดินทางมาเป็นประธานปล่อยแถว การควบคุมสถานการณ์การประกาศเคอร์ฟิววันแรก ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 ห้ามประชาชนทั่วไปออกจากเคหะสถาน ตามประกาศของคณะรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ให้โอวาสกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ให้เข้มข้นในการทำหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้วิเคราะห์ผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องออกจากเคหะสถาน ว่ามีความจำเป็นอย่างไร และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตรงกันข้ามหากพบผู้ที่จงใจฝ่าฝืนการประกาศเคอร์ฟิว ก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย ก่อนจะทำการปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับบรรยากาศก่อนจะถึงเวลา 22.00 น.ประชาชนรับรู้เป็นอย่างดี ทำให้ตามถนนเส้นทางต่างๆ มีรถเพียงไม่กี่คันที่รีบขับรถเข้าบ้านก่อนจะถึงเวลาเคอร์ฟิว
ทั้งนี้ใจความสำคัญของการ "ประกาศเคอร์ฟิว" ดังกล่าวสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ ประชาชนทั่วไปห้ามออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด(ตามที่ประกาศครั้งแรก 22.00-04.00 น.) แต่มีข้อยกเว้นให้กลุ่มคนบางอาชีพ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานตามคำสั่งของทางการ โดยต้องมีเอกสารรับรองความจําเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้า หรือเอกสารการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกําหนด (ฉบับที่1) ได้แก่
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
- ผู้ปฏิบัติงานการธนาคาร
- ผู้ปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์
- ผู้ปฏิบัติงานการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนําเข้าหรือส่งออก
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนย้ายประชาชน ไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
- กลุ่มอาชีพที่ต้องเข้าออกเวรทํางานผลัดกลางคืนตามปกติ
- การเดินทางออกมาจากท่าอากาศยาน หรือเดินทางไปยังท่าอากาศยาน
- เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือด้วยมีเหตุจําเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
///////////////////
ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง/ จ.บุรีรัมย์
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น