เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดระเบียบตลาด จัดตั้งจุดคัดกรอง

 เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดระเบียบตลาด จัดตั้งจุดคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้าผ้าก่อนซื้อของในตลาดในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
 
  ณ บริเวณตลาดสดบาเละฮิเล เทศบาลเมืองนราธิวาส นำโดยนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนฝ่ายอำเภอเมือง ฝ่ายทหาร ลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดระเบียบบริเวณตลาดในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งจากการจัดระเบียบในวันแรก(ของเดือนรอมฎอน) นั้นยังไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเท่าที่ควรในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด- 19 ดังนั้นจึงต้องวางมาตรการกันใหม่ให้เข้มข้นขึ้น โดยในวันนี้ได้กำหนดมาตรการ คือ กำหนดจำนวนคนในการเข้าตลาด เพื่อลดความหนาแน่นและจัดตั้งจุดคัดกรองก่อน โดยมีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ก่อนที่จะเข้าขายอาหาร ทางเทศบาลฯ ได้ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิของ พ่อค้า แม่ค้า ทุกคนที่มาจำหน่ายอาหาร พร้อมทั้งตั้งเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชนล้างมืออีกด้วย
สำหรับร้านค้าต้องเว้นระยะห่าง พร้อมทั้งให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ในขณะขายอาหาร ไม่อนุญาตให้ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ในระหว่างการขายอาหาร ผู้สัมผัสอาหารจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ล้างมือสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ จัดเมนูอาหารที่ปรุงสุกสะอาด มีการปกปิดอาหาร วางในที่ร่มระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ผู้ขายมีเจลแอลกอฮอล์ให้ลูกค้า ทั้งนี้แต่ละบ้านให้ส่งตัวแทนออกมา ซื้ออาหารไม่เกิน 2 คน และห้ามพาเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มาซื้อหาอาหารอีกด้วย
นอกจากนี้ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในการจำหน่ายอาหารเดือนรอมฎอน ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสมีรถประชาสัมพันธ์ออกเคลื่อนที่ขอความร่วมมือภายในตลาด และมีเจ้าหน้าที่เดินชี้แจงตามร้าน โดยเทศบาลและอำเภอเมืองจะมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพื่อรายงานจังหวัดต่อไป

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น