About

Header Ads

คลิป |ทหารคุมเข้มตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโกลกหลังแรงงานต้มยำหนีข้ามเข้าไทย

ทหารคุมเข้มตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโกลกหลังแรงงานต้มยำหนีข้ามเข้าไทย

วันนี้ 15 เม.ย.เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส 30 ได้สั่งการให้ ร.อ.ณพัชร พูนขำ ผบ.ร้อย 15112 นำกำลังเจ้าหน้าที่ 2 ชุดปฏิบัติการณ์ นำโดย ส.อ.ประเสริฐ ติรนันท์ หัวหน้าชุดร้อย ร.15112 เดินลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณท่าตันหยงมะลิ ริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เขตรอยต่ออำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายและการลักลอบขนของผิดกฏหมายทุกประเภทตลอดจนสกัดกั้นบุคคลที่อาจจะนำพาเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ ทั้งยังมีเรือเร็วทหารแล่นลาดตระเวนขึ้น และล่องไปตลอดแนวยาวของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนไทย-มาเลเซียเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวันอีกด้วย
จากปัญหาแรงงานและคนไทยตกค้างในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานไทยในมาเลเซีย ทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งเป็นแนวปฏิบัติให้เปิดด่านรับคนไทยตกค้าง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.นี้เป็นต้นไป แต่อนุญาตให้ข้ามแดนเข้ามาได้แบบจำกัดจำนวนในแต่ละวัน หนังสือที่ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตราการคัดกรอง แยกกัก และกักกัน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ผ่านจุดผ่านแดนทางบกในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง มหาดไทย หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก โดยกำหนดวันเริ่มอนุญาตให้คนสัญชาติไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด รวม 23 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.63 เป็นต้นไป วันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทางแต่เฉพาะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อกำหนดแยกต่างหากในเรื่องจำนวนคนข้ามแดน คือ จุดผ่านแดนถาวร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันละไม่เกิน 100 คน  จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส วันละไม่เกิน 100 คน จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันละไม่เกิน 50 คน  จุดผ่านแดนถาวร อำเภอเมืองสตูล "ท่าเรือตำมะลัง" จังหวัดสตูล วันละไม่เกิน 50 คน จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล วันละไม่เกิน 50 คน รวม 5 ด่านชายแดนใต้ เปิดรับคนสัญชาติไทยจากมาเลเซียวันละ 350 คน และให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เดินทางในแต่ละวันของทุกด่าน (ทั้ง 23 ช่องทาง 21 จังหวัด) ให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชายแดนทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง
สำหรับคุณสมบัติของผู้เดินทาง คือต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าสามารถเดินทางได้ หรือ fit to travel, ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศที่พำนัก และผู้เดินทางต้องยินยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด หรือ local qudrantine เป็นเวลา 14 วัน โดยผู้เดินทางต้องเดินทางถึงช่องผ่านแดนก่อนเวลา 12.00 น.ด้วย
ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย  สำหรับสถานที่กักกันตัว 14 วัน เตรียมสถานที่ Local Quarantine รองรับกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มพักฟื้นโรค COVID – 19  เพิ่มโดยขอใช้สถานที่ของ กกท. รองรับได้กว่า 90 คน
สำหรับสถานที่ Local Quarantine ของจังหวัดนราธิวาส ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนกลางของจังหวัด ในอำเภอต่างๆ และที่ อปท. นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมที่จะใช้อาคาร 180 เตียง ของ กกท. เพื่อรองรับเพิ่มเติม ในกรณีที่มีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วยในระยะพักฟื้นก่อนกลับบ้าน ต้องใช้สถานที่เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต และจะมีการเลือกใช้สถานที่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยงแต่แต่ประเภท

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น