About

Header Ads

กระบี่ยกระดับล็อคดาวน์จังหวัด

กระบี่ยกระดับล็อคดาวน์จังหวัด
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ออกประกาศฉบับที่ 9 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 เมษายนจนถึง 30 เมษายนนี้ โดยการห้ามการเข้าออกตลาดเวลา ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ และอำเภอทุกอำเภอ ตำบลอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ หมู่ 7 บ้านเกาะพีพี หมู่ 3 บ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ ตำบลทุกตำบลในอ.คลองท่อม และเฉพาะตำบลพรุดินนา และต.คลองท่อมเหนือ ปิดพื้นที่ห้ามเข้าหรือออกร่วมกัน และปิดพื้นที่ห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่เกาะลันตาใหญ่ ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่เสี่ยงและมีผู้ติดเชื้อโควิด 19
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ระบุอีกว่า สำหรับผู้ที่ไม่ต้องขออนุญาตเข้าและออกพื้นที่ สามารถเดินทางเข้าออกโดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ น้ำมันเชื้อเพลิง พัสดุภัณฑ์ สินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก วัสดุก่อสร้างที่มีสัญญากับรัฐ เป็นต้น

สำหรับจังหวัดกระบี่ มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 16 คน รักษาหายแล้ว 6 คน โดยขณะนี้รักษาอยู่ที่ รพ.กระบี่ 3 ราย รพ.เกาะลันตา 5 ราย และ รพ.ปลายพระยา 2 ราย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น