คลิป |ผบ.ฉก.ทพ.48 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้าน กรม ทพ.48 ลงเยี่ยมเด็กแรกเกิด – 1 ปี

ผบ.ฉก.ทพ.48 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้าน  กรม ทพ.48 ลงเยี่ยมเด็กแรกเกิด – 1 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 พร้อมอวยพร เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

           พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย นางนัฐพร เลขนอก ประธานสมาคมแม่บ้าน กรมทหารพรานที่ 48 ,พันโท นพดล พรหมมาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4805, 4813, 4815 และผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ครอบครัวเด็กแรกเกิด จนถึง 1 ปี และผู้สูงอายุ จำนวน 3 หมู่บ้าน มอบถุงยังชีพ นมผงเด็ก และผ้าอ้อมสำเร็จรูป พร้อมหน้ากากผ้า และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์  รวมทั้งสอนการล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัส (COVID -19) 
           สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19 จึงลงพื้นที่เข้าไปดูแล และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัส (COVID -19) โดยได้ให้กองร้อยทหารพรานในพื้นที่เข้าทำการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งทุกครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่มีฐานะยากจน  รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย อันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัส (COVID -19)

ทั้งนี้ พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย นางนัฐพร เลขนอก ประธานสมาคมแม่บ้าน กรมทหารพรานที่ 48 ได้กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกด้วย
ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น