About

Header Ads

คลิป |มท.2 ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามสถานการณ์การโควิค-19และมาตรการช่วยเหลือดูแลคนไทยในมาเลเซีย

มท.2 ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการช่วยเหลือดูแลคนไทยในประเทศมาเลเซีย
      วันนี้ 13 เม.ย 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการช่วยเหลือดูแลคนไทยในประเทศมาเลเซีย        ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงโก-ลก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมฯ

     นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยครั้งนี้มาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือดูแลคนไทยในประเทศมาเลเซีย ตามสิทธิที่ควรจะได้
      และฝากให้ติดตามคนไทยในประเทศมาเลเซียที่ยังคงค้างอยู่มีจำนวนเท่าไร  ขณะที่รัฐบาลไทยมีความห่วงใยและมีมาตรการช่วยเหลือในส่วนของสวัสดิการต่างๆที่บุคคลเหล่านี้พึงได้รับ  และจากการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเรียนไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือดังกล่าว สำหรับใช้เป็นค่าครองชีพในการดำรงชีวิตหากยังต้องอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยไม่ต้องเดินทางกลับเข้าประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านทางด่านพรหมแดนธรรมชาติ เพื่อเลี่ยงการกักกัน ซึ่งจะส่งผลไปถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อีกด้วย

พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหามาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่อย่างเข้มข้นขึ้น ทั้งยังเป็นสร้างความเชื่อมั่นว่า การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะไม่แพร่ระบาดจากพื้นที่แนวชายแดน และหากมีญาติที่ยังคงค้างอยู่ในประเทศมาเลเซียในขณะนี้  ขอให้ติดต่อไปยังสถานกงสุลไทยโกตาบารู สถานกงสุลไทยปีนัง หรือสถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือได้ในทันที                                 ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น