About

Header Ads

คลิป |เปิดใจสองหนุ่มกระบี่ สวมชุดสไปเดอร์แมน ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ สู้โควิค-19

กระบี่- เปิดใจสองหนุ่มกระบี่ สวมชุดสไปเดอร์ แมน   ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั่วเขตเทศบาลเมืองกระบี่  กำจัดเหล่าร้ายไวรัสโควิด-19 ให้สิ้นซาก  เผยเป็นการสร้างสีสัน ผ่อนคลายความดึงเครียดในยามวิกกต และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ  เพราะคนที่ออกทำหน้าที่เปรียบเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่
วันที่ 8 เม.ย. 63  นี่คือคลิปขณะสไปเดอร์แมน  ซุปฺเปอร์ ฮีโร่  กำลังตระเวนออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่หมู่บ้านหลังมัสยิด ศฤงคาร และหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่  ด้วยท่าทางลีลาต่างๆ     สร้างความแปลกใจและเรียกรอยยิ้มแก่ประชาชน ทีอาศัยบริเวณดังกล่าว ได้เป็น อย่างดี  โดยเฉพาะเด็กๆ  ต่าง ชื่นชอบ เมื่อเห็น ซุปเปอร์ฮีโของตนปรากฏตัวในยามนี้  ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ทราบชื่อ 2 หนุ่ม ขณะสไปเดอร์แมน  ซุปฺเปอร์ ฮีโร่  คือนายกษิด์เดช จูฑามาตย์ อายุ 45 ปี ไกด์อิสระและนายณัฐพงศ์ คงบันนึก อายุ 35 ปี  อาชีพอิสระ
นายชาญณรงค์  ลีลาบูรณำพงศ์ รองนายกเทศบาลเมืองกระบี   กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิด19 ในจ.กระบี่  ทาง เทศบาลเมืองกระบี่ ได้ร่วมกับ จิตอาสา ชมรมวิทยุสมัครเล่น AR รักษ์กระบี่  เครือข่าย ประธานชุมชน และประชาชา จิตอาสา ได้ออกระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลเมืองกระบี่  ทุกๆ วัน ทั้งกลางวันและกลางคืน   เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  เป็นภาพที่ชินตาประชาชน   ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างสีสัน ผ่อนคลายความตึงเครียด ทางกลุ่มจิตอาสาที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  จึงได้ หาชุดซุปฮีโร่มาสวมใส่อกปฏิบัตงาน ซึ่งเรียกร่อยยิ้มจากประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ ด้วย เพราะคนที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ เปรียบเสมือนฮีโร่ ของพวกเขาเช่นกัน
นายกษิด์เดช จูฑามาตย์ อายุ 45 ปี ไกด์อิสระ กล่าวว่า ต้องการใช้เวลาว่างจาการทำงาน ในช่วงที่ทางจังหวัดกระบี่ประสบปัญหา โรคระบาดโควิด 19 รณรงค์ให้ทุกคนหยุดอยู่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ออกมาช่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมสนุก ไม่เครียด เด็กๆเห็นแล้วสนุกสนุน ช่วยให้จิตใจของชาวบ้านในชุมชนต่างๆดีขึ้น
นายณัฐพงศ์ คงบันนึก อายุ 35 ปี  อาชีพอิสระ กล่าวว่าต้องการมาช่วยสังคม ด้วยความเต็มใจ เพื่อเป็นตัวประสานงานกับชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ด้วยการใส่ชุดสไปเดอร์แมน  ซุปฺเปอร์ ฮีโร่  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ และร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ในการรณรงค์ให้ก็มือแก่เด็กๆเยาวชน ให้รู้วิธีการป้องกัน จากเชื้อโควิด 19 โดยใช้สไปเดอร์แมน  ซุปฺเปอร์ ฮีโร่ เป็นสื่อกลาง 

ขอบคุณข่าว/สิทธิชัย  สิขวัตร
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น