About

Header Ads

คลิป พ่อเมืองสตูลประกาศล็อคดาวน์ห้าม ปชช.เดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เผยยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิค-19

จังหวัดสตูลประกาศห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล
         
 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มีคำสั่งจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผลทั้งวันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
            นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในวงกว้าง  จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ ทำให้ประชาชนจังหวัดสตูลต่างกลับเข้าพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการระมัดระวังป้องกันประชาชนจังหวัดสตูลจึงมีความจำเป็นต้องประกาศห้ามการเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อ การป้องกันโรค  การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นกรณีไป  และผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งเป็นมาตรการที่จำเป็นที่จังหวัดจะต้องเดินการในขณะนี้
           สำหรับในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้านได้เอ็กเรย์พื้นที่ทุกหลังคาเรือน ชุดละ 10 หลังคาเรือน พร้อมปิดหมายเลขประจำบ้าน ที่ไม่ใช่เลขที่บ้าน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ การกักตัวของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องการกักตัว สำหรับประชาชนที่พบเห็นบุคคลที่ถูกกักกันตัวแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ท่านก็จะมีความผิดไปด้วย และจังหวัดสตูลก็จะมีมาตรการที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจังหวัดสตูล เพื่อประชาชนจังหวัดสตูล จังหวัดจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น