กิ่งกาชาดแม่สาย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

 กิ่งกาชาดแม่สาย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง
///////////////////////////////////////////////////////
จากสถานการณ์การแพร่กระจ่ายของเชื้อโคหวิด2019 มีผู้ได้รับลกระทบกันทั่วโลก
วันนี้ 29 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. นางวนิดา หล้าอ่อน นายยกกิ่งการชาดอำเภอแม่สาย พร้อมสมาชิกกิ่งชาดกว่า 30 คน  นายสุขวิช แสนรัตน์ ต.เกาะช้าง นายสุชาติ ศักดิ์ดา ผู้ใหญ่บ้าน ป่าแดงน้อย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 43 ถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19  ณ วัดป่าแดงน้อย ม.9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ต่อมาในเวลา 11.00 น. กิ่งกาชาดแม่สาย พร้อมนายสุพจน์ ภิระบรรณ์ กำนัน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขต ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จำนวน 45 ถุงยังชีพ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.สันถนนใต้ ม.2
ทางด้าน นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาด กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่กระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ได้รับผลกระทบกันทั่วโลกและในประเทศไทย ทางกิ่งกาชาดแม่สายได้มีโครงมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตทั้ง 8 ตำบล ใน อ.แม่สาย หรือในจังหวัดเชียงราย
///////////////////////////////////
ภาพจาก – เอ๋ ดอยไตยแดง
สายฝน – ลุ่มแม่น้ำสาย ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////////  รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น