About

Header Ads

กระบี่ล็อคดาวน์ ป้องกันโควิค-19 หลังพบว่าแนวโน้มผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

3 เมษายน 2563 พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ผวจ.กระบี่) แถลงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กระบี่ ว่า ที่ผ่านมา จ.กระบี่ ได้มีมาตรการต่างๆในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขอความร่วมมือ การบังใช้ใช้กฎหมาย แต่พบว่าแนวโน้มผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และขยายพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น จึงได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้น ด้วยแผนป้องกันการเคลื่อนย้ายคนล็อค 3 ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 ห้ามคนจากต่างจังหวัดเข้ามา ซึ่งอาจนำเชื้อเข้ามาในพื้นที่ด้วย คนนอกเขตจังหวัดออกไปได้ แต่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามา
ชั้นที่ 2 เป็นการล็อคเป้าหมายพื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ พื้นที่เกาะลันตา เกาะพีพี พื้นที่อำเภอเขตอ่าวนาง  บริเวณถนนสาย 4 ฝั่งชายทะเล และอำเภอปลายพระยา โดยไม่ต้องการให้มีการเดินทางเข้าออก ผู้ที่จำเป็นหรือต้องการเดินทางออกไปจะต้องมีการลงทะเบียนแจ้งต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าจะเดินทางไปไหนและมีการประสานกับพื้นที่ปลายทางด้วย 
ชั้นที่ 3 เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประชาชน ขอความร่วมมือประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อกระบี่” หากจำเป็นต้องออกมาซื้อหาอาหาร หรือสิ่งของจำเป็น ควรออกมาเพียงคนเดียว และซื้อหาในเวลาที่กำหนด โดยกำหนดให้ร้านค้าทุกร้านต้องปิดให้บริการตั้งแต่ 20.00 น แล้วจะเปิดให้บริการให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยอีกครั้งในเวลา 05.00 น. รวมทั้งเตรียมบริหารจัดการจุดตรวจต่างๆ การดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ การเพิ่มพื้นที่กักตัวผู้ติดเชื้อให้ครบทุกอำเภอด้วย วันที่ 4-30 เมษายน 2563 เป็นช่วงเวลาของการรักษาผู้ติดเชื้อป้องกันไม่ให้มีการระบาด
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น