คลิป |รมช.มหาดไทยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านโควิด19 จ.สตูล

 รมช.มหาดไทยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านโควิด19สตูล
          วันนี้ 24 เม.ย.63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ประจำจุดตรวจโควิด19 ที่ด่านทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา
           นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าทีทุกฝ่ายทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตลอดจนอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องประสบกับภาวะวิกฤติโควิด19 ระยะเวลาเกือบ 4 เดือนแล้วที่เจ้าหน้าที่ได้ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก เลยถือโอกาสนี้มาให้กำลังใจและขอบคุณที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน  ซึ่งจากการที่ได้ปฏิบัติงานกันอย่างทุ่มเท และร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ทำให้ตัวเลขการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ในปัจจุบันดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งถือว่าเราได้เดินมาถูกทางแล้ว จึงอยากขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ที่บางครั้งอาจจะเสียเวลาหรือไม่ได้รับความสะดวกบ้างในบางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการทำเรื่องเอกสาร การตรวจความเรียบร้อย ก็อยากให้คิดว่านี่คือการทำให้ชุมชนและสังคมได้มีความปลอดภัยโดยส่วนรวม 
          สำหรับด่านทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เป็นด่านที่มีการตรวจคัดกรองคนเข้าออกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณรถเข้า-ออกลดลง 1 ใน 3 หรือ800-1000 คันต่อวัน จากปกติมีรถเข้าออกประมาณวันละ 2,500-3,000 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถขนสินค้าอุปโภคบริโภคจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งที่ด่านมีการตรวจคัดกรองรถและคนเข้าออกอย่างเข้มงวด ทั้งการขอใบอนุญาต การซักประวัติและการตรวจไข้ ตามคำสั่งของจังหวัดสตูล ตามมาตรการป้องกันและควบคุมกาแพร่ระดบาดโควิด19
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น