About

Header Ads

กระบี่เตรียมแผนป้องกันรองรับสถานการณ์ COVID-19

กระบี่เตรียมแผนป้องกันรองรับสถานการณ์ COVID-19 พร้อมเตียงสนาม ค่ายทหาร
7 มีนาคม 2563 เวลา​ 09.30 น พันตำรวจโท​ หม่อมหลวงกิติบดี​ ประวิตร. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้​ นายสมควร​ ขันเงิน​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การควบคุมโรคติดต่อ (Covid-19 ในจังหวัดกระบี่) การประชุมเร่งด่วนหารือหน่วยงาน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรณีสถานที่กักกันเฉพาะแห่ง Local Quarantine สำหรับกลุ่มเสี่ยง
โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางอนงค์ ภูมิชาติ. ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่. และบุคลากรทางการแพทย์ นายอรรถพร เนื่องอุดม. ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาตจังหวัดกระบี่ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจุกอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการอื่นๆ เช่นมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวและแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงาน ณ ประเทศเกาหลี โดยที่ประชุมสรุปถึงสถานการณ์ในภาพรวม การหารือแนวทางพื้นที่กักกันพื้นที่เฉพาะ โดยจังหวัดกระบี่ กำหนดสถานที่ คือ กองร้อย อสจ และ กองพันทหารราบที่15 กองพันที่ 1 (คลองท่อม) มีสถานที่รองรับ
ทางด้านนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวถึง. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีการประชุมต่อสถานการณ์การเฝ้าระวัง เช่น พื้นที่สัตหีบ และแจ้งที่ประชุมในแนวนโยบายการจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยรถโมบายเคลื่อนที่ ของกระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าภายในตามราคาของกระทรวง ภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัด
นอกจากนี้ นายอำเภอได้รายงสนความคืบหน้าการผลิตหน้ากากอนามัย ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างครู และนอกจากนี้ในที่ประชุม มีมตให้ฝ่ายเลขานำเสนอแนวทางปฏิบัติ โดยออกเป็นประกาศ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจการสื่อสารความเสี่ยง โดยเน้นบทบาทหรือข้อสั่งการของแต่ละองค์กร เพื่อให้มีการสื่อสารในทิศทางเดียวกันณ.ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่เลขที่ 9/10

ด้าน พ.อโกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.พัน ร15พัน1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางจังหวัดได้มีคำสั่งเตรียมสถานที่กรณีสถานที่กักกันเฉพาะแห่ง Local Quarantine สำหรับกลุ่มเสี่ยง และต้องรอให้ทางสาธารณสุขสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ และจะมีการซ้อมแผน เตรียมความพร้อม ร่วมกับทางจังหวัดกระบี่อีกด้วย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น