About

Header Ads

สมาคมมัคคุเทศก์กระบี่เปิดเวทีย่อยล้อมวงคุยร่วมกันหารือและแก้ปัญหามัคคุเทศก์

สมาคมมัคคุเทศก์กระบี่เปิดเวทีย่อยล้อมวงคุยร่วมกันหารือและแก้ปัญหามัคคุเทศก์

    นาย สุคน หนูช่วย นายกสมาคมมัคคุเทศก์ จ.กระบี่ ได้เปิดเวทีในการร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆกับสมาชิกโดยมี นาย สมบัติ กสิคุณ ,นาย ชนภัทร สุทธิพูล, นาง รัชนี ขาวขำ ,นาง ทัศนา กันหกุล และ น.ส.ศิริณ จารศิรลิณ ได้ร่วมกันหารือทิศทางการพัฒนามัคคุเทศก์ให้ไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนการแก้ปัญหาต่างของสมาฃิกรวมถึงเรียกร้องรัฐบาลเข้ามาช่วยมัคคุเทศก์อย่างจริงจังเนื่องจากปัจจุบันรัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรมากนักสงผลได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกัน
    ทั้งนี้ นาย สุคน หนูช่วย นายกสมาคมมัคคุเทศก์ จ.กระบี่ กล่าวว่า ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ถือเป็นการเรียกประชุมย่อยในการหาแนวทางผลักดันมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานสากลในการทำงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่องเที่ยวในทุกๆด้าน รวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลยืนมือเข้ามาช่วยมัคคุเทศก์เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่จะพบปัญหามากมายอยากให้รัฐบาลยื่นมือช่วยในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการเงิน หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือเบี้ยเลี้ยงการประชุมในแต่ละครั้ง เพราะปัจจุบันยังขาดการเหลียวแลตรงจุดนี้สมาชิกแต่ละคนก็ต้องใช้เงินส่วนตัวในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการทำกิจกรรมอื่นๆ

      นาย สุคน หนูช่วย กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ยังมีในส่วนของเรื่องค่างวดที่ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ค้างชำระกับบริษัทต่างๆอยู่ ให้ผ่อนปรน หรือคงดอกปีไว้ก่อน และหากว่าขาดผ่อนชำระ ก็อย่าเพิ่งฟ้องร้องคดีให้ชะลอไปก่อน อีกอย่างที่ได้รับผลกระทบคือการแผร่ระบาดของไวรัส โควิค-19 ที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดจึงอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาของมัคคุเทศก์อย่างเร่งด่วน นาย สุคน กล่าวฯ
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น