About

Header Ads

ปิดทอง ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต วัดป่ายางดอยสะโง้เชียงแสน

งานบุญปิดทอง ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต วัดป่ายางดอยสะโง้เชียงแสน คณะศรัทธาอิ่มบุญกันทั่วหน้า
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ในเวลา 09.00 น. คณะศรัทธาหัววัดต่างๆ ได้นำไทยทานเข้าร่วมทำบุญ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 12.00 น. เลี้ยงอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมงานบุญ  เวลา 12.30 น. ตั้งขบวนแห่ ณ โรงเรียนบ้านดอยสะโง้  เวลา 13.00 น. ประกอบพิธีสังฆกรรม ถวายไทยทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาบุญให้แก่ญาติโยมที่ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอันเสร็จพิธี
ซึ่งงานบุญปิดทอง ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ทางด้านท่านพระรัตนมุนี ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว ได้เป็นประธานที่ปรึกษาในพิธี ท่านพระราชสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดศรีทรายมูล ได้เป็นรองประธานในพิธี ท่านพระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระธาตุผาเงา ได้เป็นรองประธานในพิธีงานบุญปิดทอง ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดป่ายางดอยสะโง้ ม.7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ด้านนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานกรรมการ นายสมบูรณ์ ราชคม นายก อบต.ศรีดอนมูล เป็นรองประธาน นายสุภาพ ขอมปวน รักษาการกำนัน ต.ศรีดอนมูล พร้อมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงแสน เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
ท่าน พล.ต.ท. อดิศร – คุณขนิษฐา นนทรี  คุณอนันต์ – คุณจินดา นิธิปิติกาญจน์  คุณศรีสุวัฒน์ เอี่ยมเจริญ  รศ.ดร.สังคม – ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร  คุณสมจิตร – คุณนงเยาว์ อุดกันทา – คุณนิพนธ์ – คุณลักษณ์ยิ่ง เกาะกาใต้  คุณดำรง – คุณสุรัดดา อุดกันทา  คุณสรวุฒิ – คุณคัมภีรดา เหมืองทอง  คุณแม่ธิวรรณ ทาแกง ได้ร่วมกันเป็นคณะเจ้าศรัทธาใหญ่ในงานบุญครั้งนี้ พร้อมคณะศรัทธาทั่วสารทิศเข้าร่วมงานบุญ

และนำโรงทาน อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ กว่า 30 โรงทาน  มาให้คณะศรัทธารับประทานกันอย่างเอิบอิ่มบุญไปตามๆกัน
/////////////////////////////////////////////////
ภาพจาก – น้อง A แม่สาย
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล  หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////////   ร่วมงานบุญในครั้งนี
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น