About

Header Ads

อบต.ไสไทย จัดกิจกรรม ส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ตัวแทนชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม ส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ตัวแทนชุมชนในตำบลไสไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) และโรคติดต่ออื่น ๆ
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน ในการส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้กับตัวแทนชุมชน ในพื้นที่ตำบลไสไทย โดยมีประธานและสมาชิก อสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทย ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโคน่า 2019 (COVID-19) มีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายคำนึง รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย นายณัฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไสไทย ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะครูสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกระบี่ ให้ดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวนทั้งสิ้น 11,040 ชิ้น ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID-19) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากหน้ากากอนามัยขาดแคลน และเพื่อได้ใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และโรคติดต่ออื่น ๆ โดยผ่านตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน หรือสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า ได้ฟรี 1 คน 1 ชิ้น ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.075-623402
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น