About

Header Ads

คลิป |สตูล สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมระดับตำบล ผ่านความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมลดลง
          ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล พ.ต.ท.นาวี เหมมันต์ สารวัตรเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีร.ต.อ.ประยูรชอบแต่ง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ กล่าวรายงาน ,ดร. อัญญมณี บุญซื่อ,นางวรรธิดา คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ,เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ,ทหาร, นักรียน,ประชาชน,และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก
         โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายของตำรวจในพื้นที่ โดยให้ประชาชนมามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ซึ่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะต้องไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในท้องที่ รุ่นละ 100 คน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายลักษณะตาสับปะรด โดยนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้ว ประชาชนยังต้องช่วยกันป้องกันอาชญากรรมในท้องที่ไม่ให้เกิดขึ้น หรือช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันการเกิดอาชญากรรมจากคนแปลกหน้า หรือคนในชุมชนก็ตาม เมื่อทุกคนช่วยกันปัญหาอาชญากรรมก็จะลดลงไปจากชุมชนและสังคม
          โดยหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการอบรมเครือข่ายฯ จะต้องไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น