คลิป |Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

สตูล เทศบาลเมืองสตูล จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาด เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ
          ที่ เทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล จัดกิจกรรมณรงค์ Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัย COVID-19 โดยมีนายประสิทธิ์  แบ้สกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  และพนักงาน ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารของสำนักงานเทศบาลเมืองสตูลและล้างถนนรอบ ๆเทศบาลเมืองสตูลและตลาดสด,โรงฆ่าสัตว์,โรงเรียนเทศบาล 1 – 4 และอีกหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองสตูล โดยให้บุคลากรในแต่ละกองร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ กิจกรรม 5 ส เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิด หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์  เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ เป็นต้น
           ทั้งนี้บุคลากรในสำนักงานเทศบาลเมืองสตูลตระหนักรู้และรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ประกอบด้วย 1) ติดตาม คือการติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 2) ไตร่ตรอง คือการตระหนักแต่ไม่ตระหนก พิจารณารับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 3) เตรียมการ คือการเตรียมความพร้อม มาตรการการรับมือ โดยยึดหลักกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไอ หรือจาม หรือเมื่อต้องอยู่ในชุมชนคนหมู่มาก พร้อม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนะนำวิธีการป้องกันตนเอง
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น