About

Header Ads

ปปส. ยึดทรัพย์ กลุ่มขบวนการยาเสพติดเชียงราย-แม่สาย ได้มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

 ปปส. ยึดทรัพย์ กลุ่มขบวนการยาเสพติดเชียงราย-แม่สาย ได้มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาครัฐขับเคลื่อนนโยบายภายใต้  MOU  สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กับ YPNCC ในการขยายผลสืบสวน ยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อตัดวงจรการเงิน การค้ายาเสพติดข้ามชาติ ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา-ลาว
     สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 และ ปป4 สปป. ได้ จัดประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสาร กับ YPNCC เกี่ยวกับข้อมูลเครือข่ายการค้ายาเสพติด ของ Mr.SAI LAR TIT หรือ Zhang Shi หรือนายอาสือ หรือ นายจางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายขบวนการยาเสพติด ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีของทางเจ้าหน้าที่ ปปส.
     จากการสืบสวนเชิงลึก ทราบว่า เครือข่ายการค้ายาเสพติดของ Mr.SAI LAR TIT หรือ Zhang Shi หรือ นายอาสือ หรือ นายจางซื่อ ตามที่ YPNCC ได้ให้ข้อมูลกับ สำนักงาน ป.ป.ส.  ว่ามีการมอบหมายบุคคลอื่นที่อยู่ในขบวนการ ถือครองทรัพย์สินแทน ในพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 และ ปป4 สปป. จึงได้ประสานหน่วยภาคีร่วมสืบสวน และกำหนดแผนปฏิบัติการเข้ายึด อายัดทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติดดังกล่าว
     ต่อมาในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงาน.ปปส.ภาค 5 ร่วมกับ ปป 4 สปป. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองกำลังผาเมือง ได้สนธิกำลัง เข้าตรวจสอบ และอายัดทรัพย์สิน เครือข่าย Mr.SAI LAR TIT หรือ Zhang Shi หรือ นายอาสือ หรือ นายจ้างซื่อ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 เป้าหมาย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 3 เป้าหมาย และพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 5 เป้าหมาย รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึด ประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ ตาม พรบ.มาตรการยึดทรัพย์ พ.ศ 2534
     จากปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จ ในความร่วมมือปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ระหว่าง สำนักงาน ปปส.ภาค 5  ปป4 สปป. และ YPNCC จะได้มีการขยายขอบเขตความร่วมมือให้เป็นไปตาม MOU ที่ได้กำหนดวางไว้ตามนโยบายของภาครัฐ
/////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – นักรบชายแดน
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล  หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ///////////////  รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น