About

Header Ads

ด่านพรมแดนนราธิวาส 3 ด่าน เงียบ ผู้ว่าฯสั่งปิดวันแรก

ด่านพรมแดนนราธิวาส 3 ด่าน เงียบ ผู้ว่าฯสั่งปิดวันแรก

สำหรับบรรยากาศที่ ด่านพรหมแดนสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นายเอกรัตน์ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีคำสั่งให้ปิดด่านถาวรทั้ง 3 ด้านตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิท19
สำหรับบรรยากาศ ด่านพรหรมแดนสุไหงโกลก ติดด่านลันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เงียบเหงามาก หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีคำสั่ง ห้ามบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรนะจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดนราธิวาส เป็นการชั่วคราว จากสมการโรคติดเชื้อโควิท  19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดนราธิวาส ไม่แพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิท  19 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าของบุคคลต่างด้าวยกเว้นคนประจำผ่านยาพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียจำนวนคันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะจุดผ่านแดนดังนี้จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ตรงข้ามด่านรันตูปันยัง รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย 2. ผ่านแดนถาวรด่านตากใบ(ท่าเรือ)อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตรงข้ามด่านเป็งกาลัยกูโบ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และจุดผ่านแดนถาวรด่านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตรงข้ามด่านบูกิตรัฐบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
หลังจากผู้ว่าฯนราธิวาส แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 2 ราย เมื่อวานนี้20 มี.ค. 63 ที่ศูนย์ EOC ห้องมะนารอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 หลังจากร่วมกิจกรรมทางศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกำหนดมาตรการสร้างสุขอนามัยป้องกันโรค “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
โดยจากข้อมูลจำนวนคนไทย 132 คน ที่เข้าร่วมงาน “Qudamak & Ulamak 2020” ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่มัสยิดศรีเปตาลิง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ข้อมูลเบื้องต้น มีประชาชนจังหวัดนราธิวาสติดตามตัวได้ 30 ราย และได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 25 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 ราย ดังนี้ รายที่ 1 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 55 ปี ขณะนี้อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ เจ็บหน้าอกเวลาไอ รายที่ 2 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี ขณะนี้อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไม่ไอ รับประทานอาหารได้ตามปกติ
ด้านพ.ต.อ.ศุภชาติ เวชพร ผกก.ตม.จ.นราธิวาส กล่าวว่า จากเมื่อวานนี้ ( 20 มีนาคม 2563) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งให้ระงับการเดินทางเข้าของบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสาระสำคัญหมายความว่านับจากวันนี้ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เมื่อเวลา 05:00 น. บุคคลต่างด้าวห้ามเดินทางในจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 3 ด่าน ไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจสุไหงโกลก ด่านตากใบ และด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง บุคคลต่างด้าวจะไม่สามารถเข้ามาได้ทุกสัญชาติ ยกเว้นคนไทย สัญชาติไทยสามารถเข้ามาได้ตามปกติ ยกเว้นคนประจำผ่านยาพาหนะขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียจำนวนคันละ 1 คน สำหรับคนไทยที่เข้ามาในวันนี้ทั้ง 3 ด่าน ค่อนข้างจะบางตาอาจเป็นไปได้เพราะว่าก่อนที่มาเลยเสียจะปิดพรมแดนคนไทยได้มีการเดินทางเข้ามากันหมดแล้ว

ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น