About

Header Ads

กระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-2019)

กระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ที่ห้องประชุมพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มีมาตรกการให้หน่วยงานราชการทุกองค์กรตะหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง รุ่นที่ 1 นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายวิชัย ลิ้มวัฒนากูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาชิกสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน โ ดยเมื่อเวลา 13.30 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เข้าพบปะ พร้อมกล่าวให้กำลังใจ และเดินเยี่ยมชมฝีมือการเย็บหน้ากากผ้าของผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง รุ่นที่ 1ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

ตามที่จังหวัดกระบี่ ได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองขึ้น จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิธีการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งผู้เข้าอบรมสามารถทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้กับตนเอง และบุคคลในครอบครัวได้...
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง  รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น