About

Header Ads

บุรีรัมย์ ผู้ว่าใช้ยาแรงสุดสั่งปิดเมืองป้องกันโควิด 19 ระบุยอมเจ็บเพื่อจบ

บุรีรัมย์ ผู้ว่าใช้ยาแรงสุดสั่งปิดเมืองป้องกันโควิด 19 ระบุยอมเจ็บเพื่อจบถึงแม้ไม่พบคนติดเชื้อ

     ประชุมเครียดก่อนผู้ว่าฯบุรีรัมย์ สั่งยาแรงปิดเมืองทั้งหมดด้วยมาตรการสาธารณสุข คัดกรองคนที่จะเข้าจังหวัด พร้อมสั่งท้องถิ่นคัดกรองอีกให้เข้มข้น สั่งปิดสถานบริการทุกแห่งและห้ามจัดงานบุญ งานสังสรรค์ ที่มีคนรวมกันเกินกว่า 50 คน ระบุถึงแม้จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อก็ตาม ชี้ตอนนี้”ยอมเจ็บเพื่อให้จบ”ถือเป็นจังหวัดแรกที่ใช้ยาแรง

      วันที่ 16 มี.ค.63 (11.00 น.)ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัด ,ปศุสัตว์จังหวัด ,ฝ่ายกฎหมาย ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเร่งด่วน เพื่อหามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
การประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด เพราะยังมีประเด็นที่ขัดแย้งกันของคณะกรรมการ ระหว่างการใช้มาตร 22 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ คือการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรา 35 คือการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่ออย่างเฉียบขาด
การประชุมใช้เวลานานกว่า 1 ชม.ก่อนจะมีการลงมติ โดยทุกคนเห็นต้องกันว่าควรจะใช้มาตรการแบบเฉียบขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ตาม
นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยภาพรวมของโลกและของประเทศไทย ถือว่ารุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะแล้ว 144 ราย เสียชีวิต 1 ราย และยังเฝ้าระวังอีกเป็นจำนวนมาก
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค(PUI)สะสมแล้ว 46 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว 15 ราย ยังเหลือที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีก 31 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังกลุ่มผู้ติดตามเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านสะสมรวม 567 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 194 ราย ยังติดตามเฝ้าระวังที่ยังไม่ครบ 14 วันอีก 373 ราย
สถานการณ์ที่ปรากฏ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่นิ่งนอนใจ เพื่อให้คนบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นจึงมีมาตรการดังต่อไปนี้
1.)ปิดเมืองด้วยมาตรการสาะรณสุข มีการคัดกรองไข้ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผุ้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ทั้งการคัดกรองที่สนามบิน ,สถานีรถไฟ ,โรงแรมที่พัก และหมู่บ้าน กิจกรรมนายก ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ด้วยการเคาะประตูบ้าน
นอกจากนี้ยังมีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่การเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป
2.หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดดรค สั่งให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่นการจัดประชุมสัมนา ,กิจกรรมบันเทิง ,สันทนาการ ,การจัดงานประเพณี,การเรียนภาฤดูร้อน ,การเรียนพิเศษ ,การกวดวิชา ,การบวชเณรภาคฤดูร้อน รวมถึงตลาดนัดคลองถม และตลาดเซราะกราว
3.การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ให้มีการจัดหอผู้ป่วย ฟยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้องความดันลบ ในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหากการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 จะต้องมีความพร้อมได้แก่ ห้องแยก นอกจากนี้ด้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ได้มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(CDCU)ระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งจะสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า มาตรการครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดแรกที่ใช้ยาแรง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งทีมงานได้ตัดสินใจแล้วว่า”ยอมเจ็บเพื่อจบ”ไม่ให้โรคโควิด 19 มาระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์
/////////////
ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง/จ.บุรีรัมย์
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น