คลิป |ผวจ.กระบี่.ลงตรวจเตรียมพร้อม โรงพยาบาลภาคสนาม รับมือโควิค-19

ผวจ.กระบี่. ลงตรวจเตรียมพร้อม  โรงพยาบาลภาคสนาม อ่าวนาง รองรับ รักษาผู้ป่วย และกักดูอาการ ผู้ต้องสงสัย เชื้อไวรัสโควิช 19 จำนวน 60 เตียง.
      27 มี.ค.2563
ที่ โรงแรม Diamond Place ต.อ่าวนาง อ.เมื่องกระบี่ จ..กระบี่
พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่. พร้อมด้วย  นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พันเอก ชัยพิพัฒน ์รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ และที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าตรวจ ความพร้อม ของอาคารโกเมน สถานที่พักอาคาร 3 ชั้นจำนวน 60 ห้อง ของภาคเอกชน ที่ทางจังหวัดกระบี่ กำหนด เป็น สถานที่ โรงพยาบาลภาคสนามตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จำนวน 60 เตียง รองรับ การรักษา ผู้ป่วย และผู้ต้องสงสัย. ติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์ 19 เพื่อดูอาการ 14 วัน   ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังต้องจัดหา เตียง วัสด ุครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์  สำหรับผู้ป่วย ตลอดจนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จังหวัดกระบี่ ที่จะเข้ามาดำเนินการ หลังจาก มีความพร้อม ในทุกด้าน ก็จะเปิดใช้ ได้ โดยเร็วๆนี้
      จากนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางตรวจเยี่ยม  ด่านจุดคัดกรอง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 19. 
      โดยทางจังหวัดกระบี่  กำหนด ไว้ 6 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง ของการตรวจคัดกรอง ไวรัสโควิด 19  จากการเดินทางในเส้นทาง ผ่านด่านดังกล่าวของประชาชน ประกอบด้วย จุดตรวจถาวร นาเหนือ อำเภออ่าวลึก  จุดตรวจถนนทางหลวง สาย 44 เข้า-ออก อำเภอปลายพระยา จุดตรวจหน้าเทศบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จุดตรวจที่พักสายตรวจ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จุดตรวจป้อมยาม พรุพี อำเภอคลองท่อม และจุดตรวจ หน้าที่ว่าการอำเภออ่าวลึก. อำเภออ่าวลึก....
กระบี่///ณัฏฐพงษ์  ศรีปล้อง  รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น