About

Header Ads

ผู้ว่า!เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก ร่วมหารือแก้ไขหมอกควัน และโควิด-19

ผู้ว่า!! เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก ร่วมหารือแก้ไขหมอกควัน และโควิด-19
////////////////////////////////////////////////////////////////////
จังหวัดเชียงรายร่วมกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เห็นพ้องร่วมมือป้องกันงดการเผาป่าที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายเมียน ไนจ์ ผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามแนวชายแดน ตลอดทั้ง ประสานการปฏิบัติในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ห้องตองจี โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค เลขที่ 230/5-9 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาพร้อมคณะเพื่อพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้การประสานเชิญของหน่วยประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ประจำพื้นที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี้เหล็กเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยภายหลังการพบปะสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กได้ร่วมกันเดินทางไปประกอบพิธีฉีดพ่อละอองน้ำขึ้นสู่อากาศ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และสลายฝุ่นควันเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษระหว่างจังหวัดท่าขี้เหล็กกับจังหวัดเชียงรายด้วย

     โดยความมุ่งหมายของการพบปะในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และบรรยากาศของมิตรภาพที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องไฟป่าและฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายมาจากพื้นที่เมียนมา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19
     โดยตอกย้ำว่า รัฐบาลไทยไม่ได้มีการสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรแต่อย่างใด แต่มอบอำนาจให้พิจารณาปิดเฉพาะจุดผ่อนปรนและด่านพรมแดนทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งยังได้รับทราบว่าทางจังหวัดท่าขี้เหล็กได้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่เช่นกัน จังหวัดเชียงรายจึงมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหรือ Thermo scan ให้จังหวัดท่าขี้เหล็ก พร้อมทั้งมีการให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมชุมนุมที่จะมีผู้คนมาร่วมจำนวนมาก รวมทั้งงานสงกรานต์ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ดังนั้น จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กจึงร่วมมือในการวางมาตรการที่เข้มงวดคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พร้อมระงับการผ่านแดนของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติเมียนมาและสัญชาติไทย ที่จะผ่านเข้าออกอีกด้วย
     การพบปะกับบุคคลสำคัญของทางราชการของไทยและเมียนมาในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมืออย่างจริงใจในการป้องกันและปราบปรามผู้ที่เผาป่าสร้างมลพิษทางอากาศ เพื่อมิให้เกิดฝุ่นควันข้ามแดน และยังส่งผลที่จะร่วมมือในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนด้านเหนือสุดของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กไปพร้อมกันอีกด้วย
//////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์   //////////  รายงาน  ///
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น