คลิป |วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สร้างความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโควิค – 19

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สร้างความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโควิค – 19

   ณ อาคาร ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการให้ความรู้เรื่องการตั้งรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค -19 ที่ตอนนี้ยังมีการแพร่ระบาดและยังไม่มียาสำหรับการป้องกันเชื้อได้นั้น ทำให้ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและการสร้างความตระหนักในการช่วยกันป้องกัน จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกัน และการเตรียมตัวในการรับการระบาดของเชื้อโควิค-19 มาให้ความรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรเข้ามารับฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายได้จัดเตรียมมาตรการการป้องกันโดยการให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนราธิวาสสวมหน้ากากอนามัยมาทำงาน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนนราธิวาส สวมหน้ากากอนามัยมาเรียน พร้อมทั้งเตรียมเจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมทั้งแน่นย้ำกับบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสว่าถ้ารู้สึกมีอาการไม่สบาย มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้หยุดเรียนหรือหยุดทำงานเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่นับเป็นวันลา แต่ต้องนำใบรับรองแพทย์มายืนยั่น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ”
นางสาวพัชรีดา  ดอเลาะ ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนัได้กล่าวว่า “จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สามารถสังเกตุถึงอาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" คือมี ไข้สูง > 37.5 องศา   ไอ  เจ็บคอ   น้ำมูกไหล   หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก และวิธีการตรียมรับมือ คือ  ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น  หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุด สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ  งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด “

ช่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น