About

Header Ads

กระบี่ -ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค-19 พุ่งทะลุ 6 ราย

กระบี่ -ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ทะลุ 6 ราย เตรียมระดมทุน รับบริจาคเงินเข้ากองทุน “ ชาวกระบี่ ร่วมใจต้านภัย โควิด-19  ขณะที่ รพ.กระบี่ ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ด่วน
วันที่ 25 มี.ค. 63 กระบี่สรุปยอดผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิค 19 วันที่ 25 มี.ค. 63 กระบี่มีผู้ติดเชื้อ 6 ราย  ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  137 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 121 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  16 ราย  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 6 ราย  รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย  อำเภออ่าวลึก 1 ราย และ  รักษาตัวที่ รพ. 5 ราย อำเภอเมือง 4 ราย อำเภอเกาะลันตา  1 ราย
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า หากนำข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดกระบี่ พบว่า มีแนวโน้มน่ากังวล และไม่สามารถคาดการณ์ระดับความรุนแรงในอนาคตที่ชัดเจนได้ โดยขณะนี้ ร.พ.กระบี่ มีห้อง PUI เพียง 10 ห้อง และห้องรักษา 12 ห้อง การใช้โรงพยาบาลสนาม FIELD HOSPITAL และ โรงพยาบาลเฉพาะโรค COHORT HOSPITAL ส่วนห้องความดันต่ำ ( NEGATIVE PRESSURE ROOM ) จำนวน 2 ห้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเข้ามา ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า 1 เดือน 
นอกจากนั้นจะต้อง จัดซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อ PCR ( POLYMERASE CHAIN REACTION) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1.2 ล้านบาท ทั้งนี้ CASES อาจต่ำลง ภายใต้ความร่วมมือและการปฏิบัติอย่างเข้มงวดด้วยมาตรการ การกำหนดพื้นที่ การกักกันตัวเอง และการมีระยะห่างระหว่างกัน ( LOCKDOWN พื้นที่ QUARANTINE SELF-ISOLATION , HOME ISOLATION) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเงินใน
ขณะนี้ โรงพยาบาลได้เจียดจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาล 1.4 ล้านบาท และบางส่วนต้องสำรองไว้ ส่วนงบฉุกเฉินของจังหวัดจะต้องรอการสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังว่าด้วย ภัยพิบัติฉุกเฉินและสาธารณะ เพื่อให้สามารถเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อีกกล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความจำกัดในด้านต่าง ๆ จังหวัดกระบี่รับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลสาธารณะ บริจาคเงินเข้ากองทุน “ ชาวกระบี่ ร่วมใจต้านภัย โควิด-19” โดยมอบหมายให้ คลังจังหวัดกระบี่เปิดบัญชีรับบริจาคแล้ว  โดยทางจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้คลังจังหวัดกระบี่ หน.สนง.ปภ.จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมกันเป็นฝ่ายเลขานุการ ในการขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาโดยด่วน
สถานะการแพร่ระบาด โควิค 19  ของกระบี่ มีแนวโน้มน่ากังวล และเราไม่อาจคาดการณ์ระดับความรุนแรงในอนาคตที่ชัดเจนได้ แต่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญกุศลเพื่อมนุษยธรรมอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และขอให้ทุกบรรดาศรัทธาจิต ได้รับส่วนบุญเป็นอานิสงส์ตอบแทนโดยทั่วหน้ากัน
หากผู้ใดประสงค์บริจาค หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาจติดต่อโดยตรงต่อบุคคล ดังรายชื่อต่อไปนี้ พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดี  ประวิตร ผวจ.กระบี่  โทร. 089-2030439 นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่  โทร.089-2030870นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รอง ผวจ.กระบี่ โทร.089-2030934 นายแพทย์ วิทยา วัฒนเรืองโกวิทย์ นายแพทย์ สสจ.กระบี่ โทร.098-1022291 นายแพทย์ สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.โรงพยาบาลกระบี่ โทร.081-5694333 นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หน.สนง.ปภ.จว.กบ. โทร.089-9696717 น.ส.ธันยพร คงเพชร คลังจังหวัดกระบี่ โทร.065-5133269
ขณะที่ รพ.กระบี่ ประชาสัมพันธ์ ต้องการรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องป้องกันชุดPPE ปรอทวัดไข้แบบอัตโนมัติ  เครื่องวัดความดัน ชุดหูฟัง stethoscope แอลกอฮอล์  เพื่อใช้ในการดูแลผุ้ป่วย โควิค 19  สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ รพ.กระบี่ 075 626724 กลุ่ม ภารกิจด้านการพยาบาล ในเวลาราชการ  หรือ 0874731991 คุณศิริลักษณ์  ศิริเพชร

ขอบคุณข่าว/ สิทธิชัย  สิขวัตร
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น