About

Header Ads

คลิป |ผู้ว่านราธิวาส แถลงข่าวยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค19 จำนวน 2ราย

ผู้ว่านราธิวาส แถลงข่าวยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิท19 จำนวน 2ราย  ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาสแถลงข่าว ครั้งที่ 1 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส  ด้านสถานการณ์ชายแดนทั้ง 3 ด่านที่ติดกับประเทศมาเลเซียนั้น ขณะนี้มีประชากรจังหวัดนราธิวาส เดินทางกลับจากมาเลเซียเป็นจำนวนมาก ได้สั่งการและเน้นย้ำนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ติดตามและคัดกรองให้มาแสดงตัวตนและเข้ารับการตรวจตามขบวนการขั้นตอนอย่างเร่งด่วน
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 16.00น. หลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุบกษา ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บดังกล่าว ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส นำโดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.ปัตตานี เปิดเผยว่า จากข้อมูลจำนวนคนไทย 132 คน เข้าร่วมงาน"Qudamak & Ulamak Malaysis 2020" ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 63 จนถึงวันที่ 2มีนาคม 63 ที่มัสยิดศรีงปศาลิง(SiPetaing Moque) กรุกัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ติดตามและได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจจำนวน 25 รายมีผู้ป่วยยืนยัน แน่นอนจำนวน 2 ราย รายที่1 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 55 ปี ขณะนี้อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ แต่มีอาการเจ็บหน้าอกเวลาไอ รายที่ 2 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี ขณะนี้อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไม่มีไอ รับประทานอาหารได้ตามปกติ ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดมาตรการสำคัญเป็นระยะการปฏิบัติการ 1. เรื่องการทำความสะอาด ระยะแรก เน้นการทำความสะอาดที่พักอาศัยของผู้ป่วย ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงมัสยิด วัด โดยให้ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ที่มีการคิดเชื้อร่วมดำเนินการ ระยะที่สอง ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทุกพื้นที่ 2 มีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ที่ 1149/2563 เรื่อง สั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อยให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669เพื่อประสานการรับตัวล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจามหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2เมตร  หรือ1-2ช่วงแขน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าทั้งนี้ ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ C0VID19 ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถี htps:/bitly/286และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์htps//dcmoph.go.th/iralpneuona/ และ "ไทยรู้สู้โควิต" ทาง Twiter, Facebook, Line ffidal, TIKTok และChatBt 1422 ทาง D: ๑COVD-19 หรือสายต่วนควบควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมงศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (E0C) COVD 19 จังหวัดนราธิวาส โทร 073-532056-59 ต่อ 123

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น