About

Header Ads

คลิป |โควิค-19 นราธิวาสส่งตรวจแล้วจำนวน 10 คน รอผลการตรวจ อีก 16คน เฝ้าดูอาการ

นราธิวาสส่งตรวจแล้วจำนวน 10 คน รอผลการตรวจ อีก 16คน เฝ้าดูอาการ

ผู้ว่าฯนราธิวาสเน้นย้ำประชาชนนราธิวาสมั่นใจ ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19  พร้อมกำชับให้นายอำเภอชายแดน และ ตม. ตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นทั้ง 3 ด่าน 

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  เพื่อรับฟังข้อมูลการคัดกรองประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียจากการร่วมงาน Qudamak &Ulamak 2020  ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส ได้รับข้อมูลรายงานจากอำเภอเบื้องต้น จำนวน 59 ราย 
โดยในที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์การคัดกรองในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียจากการร่วมงาน Qudamak &Ulamak 2020 ที่ผ่านมา  เบื้องต้นมีการตรวจคัดกรองแล้ว  แบ่งเป็นพื้นที่สรุปผู้ไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่าง 27 ก.พ-3 มี.ค 2563 จำนวน 26 คน ของ จ.นราธิวาส อำเภอรือเสาะ 4 คน อำเภอบาเจาะ 1 คน อำเภอสุไหงโกลก 7 คน อำเภอแว้ง 6 คน อำเภอศรีสาคร 5 คน อำเภอเมือง 1 คน อำเภอสุคิริน 2 คน ส่งตรวจจำนวน 16 คน(รอผลการตรวจ) อีก 10 คน กักเพื่อเฝ้าดูอาการ 14วัน(นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยหรือสงสัยล่าสุด)
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้มีประกาศเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยแจ้งว่าได้มีการจัดงาน Qudamak & Ulamak Malaysia 2020 ณ Sri Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค.63 ซึงมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปร่วมกิจกรรม 132 คน หลังจากกิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง ทราบว่ามีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 30 คน ซึ่งทางศูนย์ EOC ได้ดำเนินการประชุมวางแผนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อติดตามตัว เพื่อซักประวัติและคัดกรองสุขภาพดังกล่าว
ซึ่งในที่ประชุมวันนี้มีการมอบหมายนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ลงไปติดตามรายงานตัว ขณะที่ติดตามได้จำนวน 26 คน โดยในวันนี้มีการประชุมซักซ้อมการคัดกรอง และเน้นย้ำให้มีการกักตัวเองเฝ้าดูอาการ 14 วัน หลังจากกลับมาจากประเทศมาเลเซีย โดยในวันพรุ่งนี้ (17 มี.ค.63) ก็จะครบกำหนด โดยได้รับการรายงานว่ามีประชาชนที่เดินทางกลับจากงานฯดังกล่าว ณ ประเทศมาเลเซีย พบอาการป่วยไข้จำนวน 2 คน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข Covid -19 หรือศูนย์ (EOC) ก็ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตามขั้นตอนอย่างรัดกุม
พร้อมเน้นย้ำจังหวัดนราธิวาสมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 อย่างเข้มข้น ซึ่งได้มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 ที่เกิดขึ้น เน้นย้ำประชาชนมั่นใจในมาตรการของจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการประชุมที่มีการรวมกลุ่มคนหมู่มากในระยะนี้
 สำหรับจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนทั้ง 3 ด่าน ซึ่งได้สั่งการให้นายอำเภอ และ ต.ม. ตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด  ส่วนด่านพรหมแดนธรรมชาติ ซึ่งได้กำชับผู้เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองฯอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน
ด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แนะประชาชนดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้หากพบความผิดปกติทางร่างกายให้ไปพบแพทย์ในทันที

ข่าว/ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น