About

Header Ads

คลิป |นราธิวาสกักตัวนักศึกษาไทย 111 คน หลังไปศึกษาที่ปากีสถาน

ผู้ว่าฯนราธิวาสเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ  สถานที่เก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) 2 แห่ง เพื่อรับนักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถานเดินทางกลับ 111 คน

 30 มี.ค.63  นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส               พร้อมด้วยนายบุญช่วย  หอมยามเย็น  ปลัดจังหวัดนราธิวาส ออกเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแล อาคารศูนย์ยาเสพติด ภายในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส 1 ในสถานที่เก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) นักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถาน และเดินทางมาถึงจังหวัดนราธิวาสเมื่อเช้าที่ผ่านมา มาถึงจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
ทั้งนี้นักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถานจำนวน 111 แบ่งเป็นนักศึกษาชาย  77 คน นักศึกษาหญิง 34 คน สำหรับนักศึกษาชายมีการเก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) ณ ศูนย์ยาเสพติด ภายในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ขณะที่นักศึกษาหญิงมีการเก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

สำหรับนักศึกษาไทยในจังหวัดนราธิวาสที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถานดังกล่าว เมื่อมาถึง สถานที่การเก็บตัวเพื่อสังเกตุอาการทางสุขภาพ 14 วัน (Local quarantine) จังหวัดนราธิวาส มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สาธารณสุขประจำอำเภอ ตรวจคัดกรอง ซักประวัติอย่างเข้มข้น และมีการตรวจวัดไข้เป็นประจำทุกวันๆละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยสุขภาพจิต มาพูดคุยลดความตึงเครียดแก่นักศึกษาฯ ที่มาเก็บตัว ตลอดทั้ง 14 วัน

ข่าว /ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น