คลิป | ขนส่งนราธิวาส ขานรับนโยบายออกตรวจรถทุกคันที่มีค่าควันดำ PM2.5

ขนส่งนราธิวาส ขานรับนโยบายออกตรวจรถทุกคันที่มีค่าควันดำ PM2.5
ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยประชาชนถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5                                               
                                                                                         ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศและตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้กรมการขนส่งทางบกจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกตามมาตรการป้องกันค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐานPM 2.5
นาย ชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขนาดนี้มาตรฐานตรวจวัด PM 2.5 ที่เกิดในกรุงเทพมหานคร ในส่วนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไม่ถึงคาดน่าเป็นห่วง ตามที่มีนโยบายทาง กระทรวงคมนาคม ได้สั่งการทางขนส่งทางบก และ ส่งยังสำนักงานขนส่ง ทั่วประเทศ ทั้ง รถบรรทุก รถโดยสาร และรถเล็กตามมาตรการป้องกันค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐานPM 2.5 ถ้าคันพบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 33- 45 ต้องเปลี่ยน เพราะควันดำ สร้างมลพิษในอากาศ โดยรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและรถที่มีค่าควันดำได้ออกใบเตือน ปรับ 5,000 บาท
ทั้งนี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ด้วยการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อให้รถอยู่ในสภาพปกติและไม่เกิดควันดำทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดตรวจเช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควันดำเมื่อใช้งานบนท้องถนน อีกด้วย
ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น